HorníProdukt      Ceník      Objednat      Download

 

Chcete systém Auditorský spis rozšířit o finanční analýzu?

Pokud jste auditorská nebo účetní firma a používáte systém Auditorský spis, můžete rozšířit systém o výpočet a zobrazení finanční analýzy auditované firmy

Pokud jste auditorská firma, jistě vedete auditorské spisy v počítačové podobě. Používáte některou z možných aplikací pro auditory na našem trhu. Pokud používáte systém pro vedení spisů auditora Auditorský spis, máte v něm přímo možnost exportu účetních dat svých zákazníků do naší aplikace pro zpracování finanční analýzy.

FinAnalysis je oficiální rozšíření Auditorského spisu. Náš samostatný produkt doplňuje tento software pro auditory o funkcionality finanční analýzy.

Finanční analýzu jako auditoři můžete využívat k různým účelům. Před zahájením auditu vám pomůže objasnit, jak si firma celkově stojí a co se u ní za ten rok změnilo. Proběhly nové investice do majetku? Z čeho jsou kryty? Nejsou drženy nadměrné zásoby? Je schopná během roku pokrýt své krátkodobé závazky z krátkodobých aktiv nebo je třeba provést refinancování? ...

Náhled na finanční analýzu

Rozšiřte si tak možnosti Auditorského spisu. Pomocí naší aplikace a exportu dat do FinAnalysis právě pro vás, kteří používáte AS a chcete zpracovávat i finanční analýzu v rámci Auditorského spisu.

Uživatelé finanční analýzy firmy

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Aplikace Auditorský spis

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Aplikace je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn i podnětů od zákazníků. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony