Software pro finanční analýzu

FinAnalysis
Produkt   Ceník   Koupit   Download   Ukázka

 

Stáhněte si demo programu pro finanční analýzu - 3 roky zdarma

Stažením demoverze SW FinAnalysis se seznámíte s aplikací pro vytvoření firemní finanční analýzy. Ověříte si funkcionalitu aplikace.

Do demoverze si můžete zadat i svá účetní data za 3 období pro zpracování analýzy své firmy. Vedle nejvíce prodávané české verze nad českými účetními výkazy máte k dispozici i anglickou a německou jazykovou mutaci, verzi Mac OS X bez exe souboru a slovenskou verzi pro slovenské účetní výkazy.

 

FINANALYSIS CZ

české účetní výkazy a český jazyk aplikace

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

nejprodávanější, nejstahovanější

kupuje 90% zákazníků

 

FINANALYSIS CZ Mac

české účetní výkazy a český jazyk aplikace

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

v zip zabalené soubory aplikace bez instalačního exe souboru

 

FINANALYSIS EN

české účetní výkazy v anglické mutaci programu

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

lze zakoupit společně s českou verzí se slevou, nebo koupit samostatně

 

FINANALYSIS DE

české účetní výkazy v německé mutaci programu

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

lze zakoupit společně s českou verzí se slevou, nebo koupit samostatně

 

FINANALYSIS SK

slovenské účetní výkazy ve slovenštině

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

slovenská verze pracující se slovenskými finančními výkazy platnými od 1.1.2015

Zákazníci používající finanční analýzu

 

Demoverzi FinAnalysis_22_CZ_Demo.zip si stáhněte z webové stránky do svého počítače. Rozbalte instalační zip soubor pomocí programu WinZip nebo obdobného. Rozbalený exe soubor "FinAnalysis_22_CZ_Demo.exe" spusťte a nainstalujte si aplikaci do vybraného adresáře. Součástí instalace je vlastní soubor FinAnalysis_2.22_CZ.xlsm, dále uživatelská příručka "Manual_FinAnalysis.pdf" s popsanými počítanými daty či ukazateli. a případová studie "FinAnalysis_2.22.pdf" naplněná daty 6 období.

Finanční analýza firmy

 

Demoverze FinAnalysis vytváří firemní finanční analýzu za 3 fiskální období fiktivní firmy. Demoverze funguje stejně jako „ostrý“ program. V porovnání s plnou verzí má omezení v uzamčených sloupcích listů "Rozvahy" a "Výsledovky" pro 4. a další období, a nedají se zadat účetní data pro tato období. Plná verze FinAnalysis, kterou byste si případně zakoupili, je změnám odemčena, a můžete v ní provádět libovolné úpravy a změny. Ve FinAnalysis pracujete ve známém prostředí Microsoft Excel.

Demoverzi si můžete pro první 3 odemčená období místo demodat vyplnit údaji ze svých firemních finančních výkazů. FinAnalysis vám tak zobrazí skutečné výsledky vaší firmy za 3 období. Finanční analýza firmy Demoverze je zdarma, bez časového omezení či nutnosti registrace. Do případné plné verze můžete vyplněná data potom překopírovat pomocí Ctrl + C a Ctrl + V.

FinAnalysis pro Mac OS X

Finanční analýza firmy

Software FinAnalysis je vyvíjen v prostředí Microsoft 365 (Office) Windows, které je kompatibilní s Microsoft 365 (Office) pro Mac. Instalace pro Mac obsahuje všechny soubory, které vytvoří jinak exe soubor. Nejedná se o plnohodnotnou instalaci pro Mac OS X, ale o sešity kompatibilní s Microsoft 365 (Office) pro Mac bez instalačního exe souboru.

 

Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony
pro plnou verzi přejděte na PC www.finanalysis.cz